Praktisch

Mijn Praktijk

Hier geef ik u informatie over de praktische werkwijze in mijn logopedie-praktijk Logopedie-en-meer in Leidschendam-Voorburg.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Een DTL-screening (zonder verwijzing) is mogelijk, maar in de praktijk blijkt een verwijzing dan toch vaak noodzakelijk.

Uw verwijzing moet voldoen aan enkele voorwaarden: checkt u deze voor u uw eerste afspraak heeft. Mocht dit niet in orde zijn, dan kunt u contact opnemen met de arts/specialist die u verwezen heeft.  Per 1 januari 2017 bevat de verwijzing naar een paramedicus de volgende gegevens:

  • gegevens patiënt: naam, BSN en geboortedatum;
  • gegevens verwijzer: naam, AGB-code en handtekening;
  • verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing;
  • 
overige gegevens: soort zorg logopedie

Aanmelding

U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina of telefonisch. Wilt u uw vraag per email sturen, dan kan dit ook via de pagina contact.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek bespreken we de conclusie en kijken we of logopedie nodig is. Ook bekijken we hoe de behandeling er uit zal zien. Iedere behandeling duurt een half uur waarvan 5 minuten voor administratie. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Tijdens de behandeling doen we oefeningen. Het is de bedoeling om deze oefeningen thuis te herhalen om resultaat te behalen. Het verloop van de behandeling bespreken we regelmatig. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk in overleg met ouders/u nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, Audiologische Centra en fysiotherapeuten. Ook heb ik contact met basisscholen en schoolbegeleidingsdiensten.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voor volwassenen is het eigen risico van toepassing. Bij uw aanmelding geef ik u meer informatie over mijn werkwijze.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten voor logopedie is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Per 1 oktober 2017 neemt de praktijk deel aan digitaal cliënttevredenheids-onderzoek via MediQuest.