Werkwijze

Werkwijze bij sensorische informatieverwerkingsproblemen

Wanneer er sprake lijkt van SI-problemen doe ik in overleg met u als ouders onderzoek naar mogelijke SI-problemen. Is er ook een logopedische hulpvraag dan zal ik ook logopedisch onderzoek doen. Wat betreft SI-problemen kunt u als ouders dan een Sensory Profile invullen. Indien nodig kan de leerkracht de Schoolcompanion vragenlijst invullen. Zo ontstaat er een Sensorisch profiel van uw kind, ook in combinatie met wat u vertelt over dagelijkse situaties en school. Op basis daarvan kan ik tips en adviezen geven die helpen in het dagelijks leven thuis en op school. In het kijken naar uw kind neem ik ook de visie en technieken van MNRI reflexintegratie therapie mee.

Dit vraagt om maatwerk: is het bijvoorbeeld nodig om uw kind meer de gelegenheid te geven om te bewegen óf is het belangrijk om informatie niet alleen auditief aan te bieden maar alle zintuigen in te zetten óf is het belangrijk om voor uw kind met een duidelijke structuur door middel van picto’s te werken? Wat is de ingang bij uw kind om verder te komen c.q te leren? Wat zijn niet alleen de beperkingen maar de kwaliteiten die we kunnen gebruiken? Spelenderwijs onderzoekend en behandelend ga ik in enkele behandelingen met diverse materialen met uw kind daarmee aan de slag. Is er ook een logopedische hulpvraag dan gebruik ik die werkvormen die goed werken voor uw kind en waar hij/zij ook plezier in heeft.

Ik werk bij SI-problemen ook regelmatig samen met een kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in sensorische informatieverwerkingsproblemen.

Voor meer informatie over SI kijkt u ook op de site www.nssi.nl

Voor meer informatie over MNRI reflexintegratie therapie kijkt u ook op de sites:

https://masgutovamethod.com en https://www.youtube.com/watch?v=b8UHATuy5IA