Kindercoaching – Maatwerk voor Kinderen – Ede
Galvanistraat 7 unit C0.15 6716AE Ede Tel:06-36507096

Welkom bij Maatwerk voor kinderen

Praktijk voor groei & ontwikkeling van kinderen

Sensorische informatieverwerking, Reflexintegratie, Brain Gym®

Logopedie vanuit beweging, vanuit een ander perspectief

Voor Ede en omliggende gemeenten

Adresgegevens

Galvanistraat 7 unit C0.15
6716AE Ede
Tel:06-36507096

Kindercoaching

Als logopediste ben ik steeds meer gaan werken met beweging als ingang voor verandering. Ik merk dat alle oefeningen die ik met de kinderen (en hun ouders) doe niet alleen logopedisch helpen. De kinderen gaan bijvoorbeeld ook beter “in hun vel zitten”, worden opener, krijgen meer zelfvertrouwen. Anders gezegd: de kinderen zijn beter geworteld, verbonden met zichzelf en hun omgeving. En ouders gaan vaak op een andere manier naar hun kind kijken. Ze begrijpen beter hoe hun kind in elkaar zit.

Vandaaruit is Kindercoaching ontstaan: om meer kinderen en ouders te helpen, ook als er geen logopedische hulpvraag is. Ik doe dit vanuit mijn kennis & ervaring in het werken met kinderen. En ik gebruik daarbij verschillende invalshoeken: vanuit Sensorisch Informatieverwerkingstherapie, de methode Floortime, MNRI reflexintegratie en BrainGym®.

Er kunnen vragen zijn op het gebied van prikkelverwerking, contact, interactie, samenspel, gedrag en leren.

Voorbeelden van hulpvragen:

 • Contact maken is moeilijk voor mijn kind
 • Er is veel bewegingsonrust
 • Mijn kind is veel aan het dromen.
 • Er is weinig zelfvertrouwen
 • Mijn kind is sterk gevoelig voor zintuiglijke prikkels om hem/haar heen
 • Er is meer ‘stevig staan’ nodig
 • Mijn kind is erg gesloten
 • Het is moeilijk voor mijn kind grenzen aan te geven
 • Mijn kind zoekt continu naar nieuwe prikkels
 • Mijn kind heeft zo weinig plezier
 • Algemene vraag: wil je meekijken wat er zou kunnen zijn?

Hebt u een andere vraag met betrekking tot uw kind waarvan u zich afvraagt of die aansluit bij mijn kennis & ervaring, neemt u dan gerust contact met mij op.

Als er andere zorgverleners bij betrokken zijn/worden, werk ik daar graag mee samen. Dit kan bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut zijn, een onderzoeksbureau voor verder onderzoek naar leervaardigheden, een kinderpsycholoog.

Informatie over tarieven vindt u hier Tarieven

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking/MNRI Reflexintegratie/BrainGym® kijkt u onder aan de pagina Maatwerk voor de website links Maatwerk