Werkwijze

 

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Een DTL-screening (zonder verwijzing) is mogelijk, maar in de praktijk blijkt een verwijzing dan toch vaak noodzakelijk.

Uw verwijzing moet voldoen aan enkele voorwaarden: checkt u deze voor u uw eerste afspraak heeft. Mocht dit niet in orde zijn, dan kunt u contact opnemen met de arts/specialist die u verwezen heeft.  Per 1 januari 2017 bevat de verwijzing naar een paramedicus de volgende gegevens:

  • gegevens patiënt: naam, BSN en geboortedatum;
  • gegevens verwijzer: naam, AGB-code en handtekening;
  • verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing;
  • overige gegevens: soort zorg logopedie met specifiek de hulpvraag.

Inschrijven/aanmelden

U kunt zich bij mij aanmelden via de pagina inschrijven of telefonisch. Wilt u uw vraag per email sturen, dan kan dit ook via de pagina contact.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreid anamnesegesprek. Soms is er een stukje onderzoek mogelijk. Duur eerste afspraak is 45 -60 minuten. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek bespreken we de conclusie en bekijken we samen wat er nodig is. Ook bespreek ik hoe de behandeling er uit zal zien. Iedere behandeling duurt 30 tot 45 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk als dat nodig is. Tijdens de behandeling doen we oefeningen, en geef ik adviezen/ideeën. Het is de bedoeling om deze oefeningen spelenderwijs thuis te herhalen om resultaat te behalen. Het verloop van de behandeling bespreken we regelmatig. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk in overleg met u als ouders nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, Audiologische Centra en fysiotherapeuten. Ook heb ik regelmatig in overleg met u contact met de leerkracht van uw kind.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket. Met ingang van 2020 heb ik niet meer met alle zorgverzekeraars een contract. Ik heb een contract met de volgende verzekeraars:

  • CZ OHRA Delta Loyd Nationale Nederlanden
  • VGZ IZA IZZ IZAVng UMC Univé

Is uw kind bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd, dan declareer ik de behandeling rechtstreeks bij de verzekering. Deze behandeling wordt 100% vergoed.

Is uw kind verzekerd bij een andere verzekering, dan ontvangt u via Infomedics een factuur 1x per 4 weken. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekering. Heeft u voor uw kind een restitutiepolis dan krijgt u logopedie vaak helemaal vergoed. Heeft uw kind een naturapolis dan is er vaak een gedeeltelijke vergoeding. Informeert bij uw verzekering voor de precieze vergoeding. Zie bij tarieven  voor meer informatie.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Zie voor het privacy-regelement onderaan de website bij Privacy.

De praktijk volgt de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten voor logopedie is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Per 1 oktober 2017 neemt de praktijk deel aan digitaal cliënttevredenheids-onderzoek via MediQuest.