Werkwijze Logopedie Maatwerk voor Kinderen – Maatwerk voor Kinderen – Ede
Galvanistraat 7 unit C0.15 6716AE Ede Tel:06-36507096

Welkom bij Maatwerk voor kinderen

Praktijk voor groei & ontwikkeling van kinderen

Sensorische informatieverwerking, Reflexintegratie, Brain Gym®

Logopedie vanuit beweging, vanuit een ander perspectief

Voor Ede en omliggende gemeenten

Adresgegevens

Galvanistraat 7 unit C0.15
6716AE Ede
Tel:06-36507096

Werkwijze Logopedie Maatwerk voor Kinderen

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor logopedie (onderzoek en/of behandeling) Een DTL-screening (zonder verwijzing) is mogelijk, maar omdat in de praktijk een verwijzing dan toch vaak noodzakelijk is, vraag ik u als ouders direct een verwijzing bij de eerste afspraak mee te nemen.

Uw verwijzing voor logopedie moet voldoen aan enkele voorwaarden: checkt u deze voor u uw eerste afspraak heeft. Mocht dit niet in orde zijn, dan kunt u contact opnemen met de arts/specialist die u verwezen heeft.  Per 1 januari 2017 bevat de verwijzing naar een paramedicus de volgende gegevens:

  • gegevens patiënt: naam, BSN en geboortedatum;
  • gegevens verwijzer: naam, AGB-code en handtekening;
  • verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing;
  • overige gegevens: soort zorg logopedie met specifiek de hulpvraag.

Inschrijven/aanmelden

U kunt zich bij mij aanmelden via de pagina inschrijven of telefonisch. Wilt u uw vraag per email sturen, dan kan dit ook via de pagina contact.

Behandeling

De eerste logopedie afspraak bestaat uit een uitgebreid anamnesegesprek. Soms is er een stukje onderzoek mogelijk. Duur eerste afspraak is 45 -60 minuten. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek bespreken we de conclusie en bekijken we samen wat er nodig is. Ook bespreek ik hoe de behandeling er uit zal zien. Iedere behandeling duurt 30 tot 45 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk als dat nodig is. Tijdens de behandeling doen we oefeningen, en geef ik adviezen/ideeën. Het is de bedoeling om deze oefeningen spelenderwijs thuis te herhalen om resultaat te behalen. Het verloop van de behandeling bespreken we regelmatig. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk in overleg met u als ouders nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, Audiologische Centra en fysiotherapeuten. Ook heb ik regelmatig in overleg met u contact met de leerkracht van uw kind.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket. Met ingang van 2021 heb ik geen contract meer met de zorgverzekeraars.

U ontvangt via Infomedics 1 keer per maand een factuur. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u de logopedie behandeling helemaal vergoed of een deel daarvan.  Informeert u bij uw verzekering voor de precieze vergoeding. Zie bij tarieven  voor meer informatie.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Zie voor het privacy-regelement onderaan de website bij Privacy.

De praktijk volgt de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten voor logopedie is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Per 1 oktober 2017 neemt de praktijk deel aan digitaal cliënttevredenheids-onderzoek via MediQuest.