Maatwerk

Wat betekent Maatwerk concreet in het onderzoek en de behandeling van uw kind?

Voor mij gaat maatwerk over ‘kijken naar wie uw kind is ’ in relatie met de hulpvraag. ‘Wat is kenmerkend voor uw kind’ en wat is oorzaak en wat is gevolg? Wat heeft dan prioriteit in de behandeling? Ik kijk vanuit een brede achtergrond met kennis en ervaring als logopediste en sensorisch informatieverwerkingstherapeut (SI-therapeut). Ook de reflexontwikkeling neem ik mee in het kijken naar uw kind. De reflexontwikkeling is van invloed op de lichamelijke- en sociale ontwikkeling en de cognitieve  ontwikkeling. Daarnaast zijn contact, verbinding maken, wederkerigheid voor mij belangrijke elementen in de behandeling. Ik heb me erin gespecialiseerd om alle bovengenoemde aspecten voluit mee te nemen in het (logopedisch) onderzoek en de behandeling.

Een paar praktijk-voorbeelden: soms is er een eenvoudige vraag zoals ‘mijn kind kan de /k/ nog niet’ of er is vanuit de orthodontist geadviseerd om goed te leren slikken. Soms kan er ook meer aan de hand zijn. Is uw kind bijvoorbeeld continu in beweging, wisselt hij/zij steeds van activiteit of is heel onrustig dan kun je dat soms ook terug zien in de zinsopbouw. De zinnen worden niet afgemaakt of niet goed opgebouwd. Soms zie ik ook kinderen die moeite hebben om te ‘volgen’ (om begrijpelijke redenen), veel willen bepalen in het contact met anderen en die weinig luistergericht zijn. Er is ook onrust, haast en weinig rust om klanken en woorden goed uit te stempelen. Dat kan ten koste gaan van de verstaanbaarheid. Stemklachten bij kinderen kunnen weer een relatie hebben met onder andere overschreeuwen, onzekerheid, adem/lucht tekort komen of gespannenheid in het algemeen.

Bij een bredere problematiek geef ik in overleg met u als ouders in het onderzoek en de behandeling ook aandacht aan andere aspecten. Dat kan met zintuigelijke prikkelverwerking te maken hebben.. Maar het kan ook te maken hebben met gedrag in het algemeen van uw kind. Is er meer durf, zelfvertrouwen of op eigen benen staan nodig. Of gaat het over voluit plezier hebben in contact? Of is er balans nodig in vrij zijn binnen grenzen? Ik zet ‘een breed palet’ in van spel, beweging, oefening, creativiteit in het algemeen om de groei & ontwikkeling van uw kind te stimuleren in relatie met de hulpvraag. De oorzaak wordt aangepakt en van daaruit kunnen we verder bouwen.

Nog wat meer uitleg over behandelen ‘begint bij wie uw kind is’. Wat betekent dat? Wat is er nodig dat er een zodanige concentratie of focus is dat uw kind open staat voor wat er te leren is en dit ook met plezier doet. Ook bij een eenvoudig vraag als ‘mijn kind kan de ‘k nog niet’ vind ik het belangrijk die werkvormen te kiezen die bij uw kind passen. Kinderen reiken (on)bewust ideeën aan voor een werkvorm waar ze gemotiveerd aan mee doen. Zo kunnen we ook het meeste bereiken. En zonder uw kennis, ervaring met uw kind en uw inzet als ouders kan dit natuurlijk niet. Samen met u geef ik invulling aan de behandeling. En we kijken steeds naar de ingang om uw kind met plezier verder te helpen. Het kan zijn dat er ook al andere zorgverleners bij betrokken zijn of ingeschakeld kunnen worden bijvoorbeeld een SI-gespecialiseerde kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of kinderarts. Ook werk ik samen met Kentalis Audiologisch Centrum en leerkrachten en leerkrachten.

Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt ook los van logopedie aangeboden. Kijkt u voor meer informatie bij werkwijze SI en tarieven Maatwerk voor Kinderen.

Kijk voor meer informatie op de volgende sites:

www.nssi.nl voor informatie over Sensorische informatieverwerking. U kunt ook doorklikken naar de pagina Sensorische informatieverwerking.

https://masgutovamethod.com/ en https://www.masgutovamethode.nl/

en https://www.youtube.com/watch?v=b8UHATuy5IA voor informatie over MNRI Reflexintegratie.