Maatwerk – Maatwerk voor Kinderen – Ede
Galvanistraat 7 unit C0.15 6716AE Ede Tel:06-36507096

Welkom bij Maatwerk voor kinderen

Praktijk voor groei & ontwikkeling van kinderen

Sensorische informatieverwerking, Reflexintegratie, Brain Gym®

Logopedie vanuit beweging, vanuit een ander perspectief

Voor Ede en omliggende gemeenten

Adresgegevens

Galvanistraat 7 unit C0.15
6716AE Ede
Tel:06-36507096

Maatwerk

Wat betekent Maatwerk Logopedie vanuit beweging concreet in het onderzoek en de behandeling van uw kind? En wat betekent vanuit een ander perspectief?

Voor mij gaat maatwerk in logopedie over kijken naar wie uw kind is ’ in relatie met de hulpvraag. ‘Wat is kenmerkend voor uw kind’ en wat is oorzaak en wat is gevolg? Wat heeft dan prioriteit in de behandeling? Ik kijk vanuit een brede achtergrond met kennis en ervaring als logopediste en sensorisch informatieverwerkingstherapeut (SI-therapeut). Werken vanuit contact, verbinding,  en wederkerigheid zijn belangrijke aspecten in de behandeling.

Logopedie vanuit een ander perspectief is voor mij leren door het lichaam in beweging te brengen vanuit verschillende invalshoeken. Welke invalshoeken zijn er: de spelmethode Floortime (Stanley Greenspan) kan ik inzetten bij kinderen met een spraak- en taalachterstand, en bij kinderen die autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand hebben:  communicatie, interactie en spel waarbij je meegaat/volgt in de interesses van het kind. Het kind wordt spelenderwijs gestimuleerd om te communiceren, problemen op de lossen en daar creatief in te zijn. De spraak- en taalontwikkeling kan daarin meegroeien.

Ook de reflexontwikkeling (MNRI) en de visie vanuit BrainGym® neem ik mee in het kijken naar uw kind. De reflexontwikkeling is van invloed op de lichamelijke- en sociale ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. De oefeningen van BrainGym® (Paul Dennison) stimuleren de hersenfuncties (rechter- en linkerhersenhelft) met behulp van fysieke oefeningen. Deze oefeningen stimuleren het geheugen, de concentratie en de coördinatie in het algemeen. Daarnaast stimuleren ze de leervaardigheden (rekenen, lezen & schrijven). Ook helpen de oefeningen bij de integratie van reflexen.

Een paar praktijkvoorbeelden: soms is er een eenvoudige vraag zoals ‘mijn kind kan de /k/ nog niet’ of er is vanuit de orthodontist geadviseerd om goed te leren slikken. Soms kan er ook meer aan de hand zijn. Is uw kind bijvoorbeeld continu in beweging, wisselt hij/zij steeds van activiteit of is heel onrustig dan kun je dat soms ook terug zien in de zinsopbouw. De zinnen worden niet afgemaakt of niet goed opgebouwd. Soms zie ik ook kinderen die moeite hebben om te ‘volgen’ (om begrijpelijke redenen), veel willen bepalen in het contact met anderen en die weinig luistergericht zijn. Er is ook onrust, haast en weinig rust om klanken en woorden goed uit te stempelen. Dat kan ten koste gaan van de verstaanbaarheid. Stemklachten bij kinderen kunnen weer een relatie hebben met onder andere overschreeuwen, onzekerheid, adem/lucht tekort komen of gespannenheid in het algemeen. Of is er meer durf, zelfvertrouwen of op eigen benen staan nodig. Bij al deze voorbeelden is het belangrijk te kijken naar wat is oorzaak en wat is gevolg. En vandaaruit kunnen we verder bouwen.

In de behandeling vind ik het belangrijk aan te sluiten bij ‘wie uw kind is’. Wat betekent dat? Wat is er nodig dat er een zodanige concentratie of focus is dat uw kind open staat voor wat er te leren is en dit ook met plezier doet. Ook bij een eenvoudig vraag als ‘mijn kind kan de ‘k nog niet’ vind ik het belangrijk die werkvormen te kiezen die bij uw kind passen. Kinderen reiken (on)bewust ideeën aan voor een werkvorm waar ze gemotiveerd aan mee doen. Zo kunnen we ook het meeste bereiken. En zonder uw kennis, ervaring met uw kind en uw inzet als ouders kan dit natuurlijk niet. Samen met u geef ik invulling aan de behandeling. En we kijken steeds naar de ingang om uw kind met plezier verder te helpen. Het kan zijn dat er ook al andere zorgverleners bij betrokken zijn of ingeschakeld kunnen worden bijvoorbeeld een SI-gespecialiseerde kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of kinderarts. Ook werk ik samen met verschillende Audiologisch Centra (Pento en Kentalis) en leerkrachten.

Sensorische informatieverwerkingstherapie, MNRI reflexintegratie, BrainGym® worden ook los van logopedie aangeboden bij een hulpvraag op het gebied van de groei & (leer) ontwikkeling van uw kind. Kijkt u voor meer informatie bij werkwijze SI en tarieven Maatwerk voor Kinderen.

Kijk voor meer informatie op de volgende sites:

www.nssi.nl voor informatie over Sensorische informatieverwerking. U kunt ook doorklikken naar de pagina Sensorische informatieverwerking.

masgutovamethod.com en www.masgutovamethode.nl

en www.youtube.com/watch_video voor informatie over MNRI Reflexintegratie.

Voor meer informatie over BrainGym®  kijk op de website Braingym-nederland.nl