Tarieven

TARIEVEN MAATWERK VOOR KINDEREN m.i.v 1 januari 2021

Vergoeding logopedie

Logopedie zit in het basispakket. Met ingang van 2021 heb ik geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat afhankelijk van de zorgverzekeraar van uw kind en de soort polis de logopedie behandeling of helemaal of deels wordt vergoed. Informeert u voor de start van de behandeling hoe hoog de vergoeding is. Dan weet u of u 100% vergoed krijgt van het bedrag of een gedeelte daarvan. Bij een vrije zorgkeuzepolis (restitutiepolis) is de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Vanaf 18 jr. geldt een eigen risico.

Elke maand stuur ik een factuur via Infomedics. Deze betaalt u aan Infomedics. De factuur kunt u indienen bij uw verzekering.

Een start- en eindverslag, en kortdurend (tot 15 min.) telefonisch overleg met derden (in overleg met u als ouder(s) zijn inbegrepen bij het behandeltarief. Overige verslagen op verzoek, observaties op een andere locatie en/of een uitgebreid overleg met derden online of live (langer dan 15 min), bijvoorbeeld op school, worden gefactureerd. Overleg met derden gebeurt natuurlijk altijd in overleg met u als ouder(s). Deze facturen kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Als de vraag voor overleg mede vanuit school komt, kan school soms ook een bijdrage geven in de kosten. De kosten voor een overleg met derden online of live  i.k.v de logopedie behandeling zijn €45. Kijkt u voor het tarief voor een observatie en overige verslaggeving in het onderstaande schema.

Tarieven

Eerste afspraak Intake – anamnese 45-60min €75
Vervolg behandelingen 30 -45 min €45

 
(De Zorgverzekeraar gaat wat betreft vergoeding uit van 25 min behandelen en 5 min. tijd voor administratie.)

Vergoeding sensorische informatieverwerkingstherapie zonder logopedische hulpvraag
Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 

Intake/anamnese 60 min €80
Vervolg behandelingen 30-45 min €45
Verslag Sensory Profile €75

 

Indien nodig:
Observatie op school/psz/kdv minimaal 60 min  (incl. eventueel  de Schoolcompanion) €80
Gesprek op school/psz/kdv €65
Verslaggeving voor school/psz/kdv €65

 
Als de hulpvraag mede vanuit school komt, kan school soms ook een bijdrage geven in de kosten.

Algemeen:

Logopediebehandeling zijn in principe wekelijks. Voor SI-therapie kunnen er weken tussen de behandelingen zitten. Het aantal behandelingen bij SI-therapie is beperkt. SI-behandelingen kunnen gecombineerd worden met een observatie, gesprek en advies op school. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met mij op.

Afzeggen van afspraken

Voor alle behandelingen geldt een verzuimtarief van 75% voor de afspraak die niet is nagekomen of afgezegd minimaal 24 uur van te voren. De praktijk is altijd per voicemail bereikbaar. U kunt dan ook een boodschap inspreken, ook in het weekend.